Boka tidigt erbjudande!

Anmäl dig senast 16 april så får du rabatt!
Boka 6 platser till en konferens
för endast 2.499 kr/person.

Läs mer här!

DIGITALA KONFERENSER FÖR SKOLAN OCH ELEVHÄLSAN

Delta digitalt via livestream!

Strategier för att lyckas med det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet!
_

Gå hela teamet - kollegialt lärande för hela ert elevhälsoteam som i sin tur tar kompetensen vidare till skolans alla miljöer!

Varmt välkommen till Ability Partners serie av digitala fortbildningsdagar – tre livesända digitala konferenser specialutformade för elevhälsoteamet, verksamhetsutvecklare och pedagogisk personal i skolan. Delta tillsammans med hela teamet på en eller flera av dagarna för möjlighet till kollegialt lärande och skolutveckling:

 • Framtidens elevhälsa - 18 maj
 • Skolnärvaro - 25 maj
 • Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt - 26 maj

Varje konferens är utvecklad för att ge er aktuell kunskap som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att ta ert arbete till nästa nivå!

FRAMTIDES-ELEVHÄLSA-programblad-talare

Framtidens elevhälsa
Läs mer!

SKOLNÄRVARO-programblad-talare

Skolnärvaro
Läs mer!

SPRÅKSTÖRNING,-SPRÅKLIG-TILLGÄNGLIGHET-OCH-SPRÅKUTVECKLANDE-ARBETSSÄT-programblad-talare

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt
Läs mer!

Sagt om våra livesända digitala konferenser
”Fungerade väldigt bra. Lätt att logga in”

”Jättebra att kunna ta del av föreläsningarna i efterhand”

”Ett mycket bra format där jag kan sitta på annan plats och få del av allt utan att behöva resa”

”Det fungerar alldeles utmärkt. Bra med chatrum och nätverkande”

”Hög kvalité på teknik, aktörer och bildspel Bra med pauser inplanerat mellan varje aktör”

FRAMTIDENS ELEVHÄLSA
Strategier för att lyckas med det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet

18 MAJ 2021 • LIVESÄND DIGITAL KONFERENS

Välkommen till årets livesända digitala konferens Framtidens elevhälsa som fokuserar på hur det förebyggande elevhälsoarbetet kan främja och stötta elevers hälsa och lärande!

Under ledning av några av Sveriges främsta forskare och praktikfall får du:

 • Inspiration till hur du bygger upp en organisation som leder till ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete
 • Ta del av rykande färsk forskning om elevhälsa och hälsofrämjande utveckling - detta är det framgångsrika förebyggande elevhälsoarbetet
 • Ökade kunskaper av forskare och praktikfall om hur du integrerar elevhälsoarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet
 • Uppdatera dig inom metoder och goda erfarenheter kring hur du effektivt leder elevhälsoarbetet och får till lärande mellan olika professioner
 • Så skapas trygghet och trivsel i skolan genom att uppnå ett elevhälsoarbetet som genomsyrar hela skolans verksamhet
 • Klassrumsnära elevhälsoarbete - så skapar du en tillgänglig organisation och undervisning baserat på samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal

Framtidens elevhälsa i januari fick 4,2 i betyg!
Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5, där 5 är mycket bra.

Du får lyssna till expertanföranden och praktikfall från:

Eva_Hjorne

Eva Hjörne

Professor i pedagogik
Göteborgs universitet

Semira Vikström

Semira Vikström

Rektor
Visättraskolan

Emma-Rosengren

Emma Rosengren

Rektor Foucaultgymnasiet
Södertälje kommun

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor
Visättraskolan

Ida Necovski

Ida Necovski

Specialpedagog
Furulidskolan

Katarina_Malmström

Katarina Malmström

Avdelningschef stöd och utveckling
Nynäshamns kommun

Thomas Hallberg

Thomas Hallberg

Rektor
Cederbergskolan

Anna_Källberg

Anna Källberg

Kurator på enheten för närvarostöd
Nynäshamns kommun

FRAMTIDES-ELEVHÄLSA-programblad-talare

Ur innehållet

 • Senaste forskningen och utvecklingen inom förebyggande och främjande elevhälsoarbete
 • Elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling – vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser har effekt och hur gör man i praktiken?
 • Hur leda det förebyggande elevhälsoarbetet mot ett ökat välbefinnande och måluppfyllelse hos eleverna?
 • Hur utveckla processer för samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal kring de förebyggande insatserna?
 • Klassrumsnära elevhälsoarbete – så skapas ett framgångsrikt elevhälsoarbete som stöttar tillgängliga lärmiljöer
 • Kunskap, trygghet och trivsel genom hälsofrämjande elevhälsoarbete som genomsyrar hela skolans verksamhet
 • Ökad skolnärvaro genom förebyggande och främjande arbetssätt med eleven i centrum

Läs mer om programmet och talarna - klicka här!

SKOLNÄRVARO
Fokus på metoder och arbetssätt som främjar närvaro och förebygger frånvaro i skolan

25 MAJ 2021 • LIVESÄND DIGITAL KONFERENS

Välkommen till årets livesända digitala konferens Skolnärvaro som fokuserar på framångsrika metoder och arbetssätt som främjar närvaro coh förebygger frånvaro i skolan.

Under ledning av några av Sveriges främsta forskare och praktikfall får du:

 • Den senaste forskningen inom främjande och förebyggande arbetssätt för att minska skolfrånvaro
 • Inspiration och ny kunskap om hur du utvecklar en närvarofrämjande och hälsofrämjande skola med eleven i centrum
 • Evidensbaserade arbetssätt för att effektivt stötta elever med frånvaroproblematik
 • Lära dig mer om tillgängliga lärmiljöer i skolan och hur du arbetar för ökad närvaro
 • Ta del av goda erfarenheter av tvärprofessionell samverkan mellan skola, föräldrar, BUP och socialtjänst med fokus på helhet

Du får lyssna till expertanföranden och praktikfall från:

Malin-Gren-Landell

Malin Gren Landell

Leg psykolog/Leg psykoterapeut
Landell i skolan

Maria Persman

Maria Persman

Specialpedagog
Arvika kommun

Anna Borg

Anna Borg

Specialpedagog
Karolinska Institutet

Christian-Persman

Christian Persman

Projektledare och utvecklingsledare
Arvika kommun

Per Åström

Per Åström

Teamledare och specialpedagog
Uppsala kommun

Anna Klockar

Anna Klockar

Leg. lärare och skolutvecklare
Skolbyrån AB

Susanna Riccardi

Sanna Riccardi

Pedagog och samordnare i NT
Haninge kommun

Anders Olsson

Anders Olsson

Koordinator och socionom
Uppsala kommun

Mia Vestman

Mia Vestman

Leg. lärare och skolutvecklare
Skolbyrån AB

Hanna-Nilsson

Hanna Nilsson

Kurator
Haninge kommun

SKOLNÄRVARO-programblad-talare

Ur innehållet

 • Den senaste forskningen inom främjande och förebyggande arbetssätt för att minska skolfrånvaro
 • Att utveckla en närvarofrämjande och hälsofrämjande skola med eleven i centrum
 • Evidensbaserade arbetssätt för att effektivt stötta elever med frånvaroproblematik
 • Tillgängliga lärmiljöer i skolan som nyckel för ett lyckat närvarofrämjande arbete
 • Tvärprofessionell samverkan mellan skola, föräldrar, BUP och socialtjänst med fokus på helhet
 • Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och skolnärvaro – aktuell forskning

Läs mer om programmet och talarna - klicka här!

SPRÅKSTÖRNING, SPRÅKLIG TILLGÄNGLIGHET OCH SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT
Fokus på forskning och beprövade metoder som främjar språkligt lärande för alla elever
27 MAJ 2021 • LIVESÄND DIGITAL KONFERENS

Välkommen till årets livesända digitala konferens Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutveklande arbetssätt som fokuserar på evidensbaserade arbetssätt kring tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer samt utvecklande undervisning för elever med språkstörning.

Under ledning av några av Sveriges främsta forskare och praktikfall får du:

 • Den senaste forskningen om språkstörning i skolåldern och vilket stöd som eleverna behöver
 • forskningsbaserade metoder som stöttar elevens ordförråd, språkförståelse och läsförståelse
 • Inspiration till utvecklande undervisning för elever med språkstörning som tillvaratar elevens förmågor och delaktighet
 • Ökade kunskaper om tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer som motiverar och främjar alla elevers lärande

Du får lyssna till expertanföranden och praktikfall från:

Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin

Logoped och Ph.D.
Karolinska Instituet och grundare Språkforskning.se

Ann-Sofie Taleman

Ann-Sofie Taleman

Samordnande logoped
Norrköpings kommun
_

Sofia Utterström

Sofia Utterström

Specialpedagog
Norrköpings kommun
_

Julia Andersson

Julia Andersson

Logoped
Logoped Julia

Lisen Kjellmer

Lisen Kjellmer

Logoped och Ph.D.
Alingsås kommun

SPRÅKSTÖRNING,-SPRÅKLIG-TILLGÄNGLIGHET-OCH-SPRÅKUTVECKLANDE-ARBETSSÄT-programblad-talare

Ur innehållet

 • Språkstörning i skolåldern – senaste forskningen om språkstörningar och vilket stöd som eleverna behöver
 • Ordförråd, språkförståelse och läsförståelse – forskningsbaserade metoder som stöttar i klassrummet
 • Utvecklande undervisning för elever med språkstörning som tillvaratar elevens förmågor och delaktighet
 • Tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer som motiverar och främjar alla elevers lärande
 • Digitala pedagogiska verktyg som effektivt stöttar eleven i studieteknik och självständigt lärande

Läs mer om programmet och talarna - klicka här!

Varför delta på digital konferens?

 

 • Kunskap fungerar utmärkt att förmedla digitalt

 • Få konkreta verktyg som stärker och utvecklar dig i din roll 
 • Interagera och får svar på dina frågor direkt under konferensen 
 • Tillgång till den inspelade konferensen och digitalt material efteråt 
 • Möjligt att delta tillsammans hela teamet – för främjande av kollegialt- och kollektivt lärande samt skolutveckling 
 • Välj plats själv – du/ni behöver bara tillgång till en dator och Internet 
 • Tids- och kostnadseffektivt – du/ni slipper resa och övernattning

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Pris för en digital konferens (1 plats)

Anmäl dig senast 16 april
3.490 kr per person (700 kr rabatt)

Anmäl dig senast 12 maj
3.890 kr per person (300 kr rabatt)

Ordinarie pris per person 4.190 kr

Teampris för en digital konferens (6 platser)

Anmäl dig senast 16 april
14.995 kr för 6 platser

Anmäl dig senast 12 maj
15.995 kr för 6 platser

Ordinarie pris för 6 platser 16.995 kr

I priset ingår dokumentation och streamat material efteråt. Access till konferensen är personligt för den/de som är anmälda till evenemanget. Alla priser är exkl. moms. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Anmälningsformulär

Anmälan

Personuppgifter - Deltagare

Adressuppgifter till arbetsplats

Faktureringsadress

Om annan än ovan.

Faktureringsuppgifter vid e-faktura till offentlig sektor

Övrigt

Sending

Sagt om våra digitala konferenser

"Tyckte att det fungerade jättebra. Väldigt bra plattform som ni använder er av"

”Fungerade väldigt bra i ett digital format!”

”Mycket bra med digital konferens. Slipper resor. Bra också att kunna se vissa pass i efterhand ännu en gång och repetera viktiga delar”

AP-logo-utan-payoff

Ta del av hela vårt utbud - klicka här!

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.

Våra kontaktuppgifter

Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Telefon 08-694 91 00
e-post info@abilitypartner.se

Ta del av hela vårt utbud på:

www.abilitypartner.se